Utbildningen


Efter att Addaction genomfört utbildningen GuldVarDag på ert vård- och omsorgsboende är visionen att alla deltagare har verktyg, lust och motivation att skapa och ta tillvara på mötena med de boende för att alla ska få mer Guld Var Dag!

GuldVarDag är en arbetsplatsförlagd utbildning för Vård- och omsorgspersonal och deras chefer. Syftet är att via kultur inspirera och skapa verktyg för att höja kvalitén i det sociala innehållet. Det handlar om många små mötena snarare än stora evenemang. Vi menar att det handlar om ett förhållningssätt. Det viktiga är att var och en hittar sitt sätt att ge de äldre guldkant på tillvaron som en kompletterande del i det omvårdnadsarbetet.

Vår nya bok GuldVarDag för arbetsglädje och livslust! En handbok om kulturaktiviteter i äldreomsorgen ingår som studiematerial till alla deltagare i våra fortbildningar. Beställ boken genom att maila oss. Text Lisa Arenö, Cia Frode, Agneta Gusterman. Illustrationer och layout Tina Backman.

Ett exempel på aktivitet kan vara att samtala kring konsten som hänger i korridoren. Hur många gånger har vi inte gått förbi utan att se vad det verkligen är som sitter på väggarna? Med enkla medel kan man skapa associationer där minnen väcks till liv och nya samtalsämnen dyker upp. Hur kan kaffestunden även bli en kulturstund?

Genom att utgå från personalens egna erfarenheter ger vi dem möjlighet att utveckla, och även skapa nya, arbetssätt.

Bakgrund: Konceptet GuldVarDag startade som ett samarbetsprojekt mellan äldreförvaltningen och kulturförvaltningen i Stockholms stad 2008 men då under projektnamnen Kultur för äldre och Kultur i vardagen. Efter 2010 har Add:action Utbildning ab tagit över och vidareutvecklat formen och innehållet, bland annat i projektet Kultur för äldre – GuldVarDag som haft stöd av Statens Kulturråd under 2012 där både kommunala och privata vårdgivare deltagit.

Projektet byggde på att de äldre och personalen fick en gemensam kulturupplevelse som i förlängningen gav personalen verktyg att använda i sitt dagliga arbete. Allt för att höja livskvalitén för de äldre.