GuldVarDag – vårt koncept för vård och omsorgsverksamheter

 

GuldVarDag – ett kulturkoncept om bemötande och socialt innehåll i äldreomsorgen.

Kommentarer från utvärderingar av fortbildning för omsorgspersonal:
-”jag har blivit inspirerad och fått många bra idéer till olika aktiviteter men även idéer hur jag ska kunna inspirera och motivera mina kollegor.”

-”Det har varit jättebra att utbyta idéer med varandra, vågat göra saker, kanske tom göra bort sig. Att träffa andra, skratta och ha roligt”

– ”man har fått inspiration och nya idéer kring kultur och aktiviteter, kul att få lära sig genom olika övningar och gemensamt arbete.”


Med GuldVarDag skapas ett nytt förhållningssätt inom äldreomsorgen. Kultur är verktyget och  god kvalité i det sociala innehållet är resultatet. Vi fortbildar, föreläser och spelar interaktiv teater för personal och chefer samt genomför Kulturstunder för omvårdnadstagare (äldre/årsrika/brukare) och personal.

Det handlar om många små möten snarare än stora evenemang. Vilket förhållningssätt har vi i mötet med de äldre? Grundidén i konceptet GuldVarDag är att var och en av personalen ska hitta sitt sätt att skapa meningsfullt innehåll för varje individ. Med kultur som verktyg blir synergieffekten att även du som arbetar blir ”påfylld” av energi och glädje. Ta vara på det mellanmänskliga mötet och ge livslust till de boende och arbetsglädje till dig själv!

Läs mer om Utbildningen eller boka ett möte så berättar vi gärna mer!

Guldvardag – för arbetsglädje och livslust! Under hösten 2017 gjorde Lisa Arenö praktik i utredningen för den nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg om äldre personer. Hon skrev bland annat om modeller för delaktighet för personer med omfattande behov och insatser. Betänkandet lämnades över till socialminister Åsa Regnér 31 mars-17.

Under 2015 och 2016 har vi arbetat med ett projekt där vi tillsammans med ett universitet och en kommun undersökt hur ett upplevelsebaserat lärande kan användas i kombination med teori för att implementera kommunens värdegrunden. Vill du veta hur vi arbetar med värdegrundsimplementering? Eller boka en fortbildning eller en inspirationsföreläsning? – kontakta oss!

lisa@addaction.se eller ring 0730-79 99 00

Våren 2013 avslutade vi GuldVarDagsprojektet Kultur för äldre  som drivits med stöd av Statens Kulturråd. Och handboken är klar! Finns i näthandeln och går även att beställa genom att maila:

info @ addaction.se