Upplevelsestund

Vi erbjuder kulturstunder eller så kallade upplevelsestunder på vård-och omsorgsboenden och Servicehus. Tillsammans med de boende och personalen skapar våra kulturpedagoger en upplevelse utöver det vanliga.

Vi arbetar med att beröra så många sinnen som möjligt. Med musik, rörelse, inspirationsmaterial, samtal och sånger kan vi resa i fantasin och minnet. Det blir en gemensam upplevelse och en minnesvärd stund att återkoppla till senare.

Teman:

En litterär person kommer på besök (Årsta Frun, Selma Lagerlöf etc)

Resor – i fantasin och i minnet!

Festhögtid – sång, musik och dans blandat med samtal om traditioner, bullrecept och favorithögtider.

Musik vi minns

Musik vi glömt

Sagor och berättelser