Interaktiv teater

Interaktiv teater är ett effektivt sätt att belysa vad som händer och sker i en organisation. På ett tydligt och lättsamt sätt gestaltar vi vardagssituationer, dilemman, frågeställningar, förändringsprocesser etc.

Deltagarna blir aktiva genom att säga förändringsförslag till rollkaraktärerna som direkt provar alla förslag. På så sätt vrider och vänder vi på den aktuella situationen. Det ger perspektivbyte och förståelse för flera sidor av samma mynt.

Genom vår interaktiva teater får deltagarna en gemensam upplevelse och tillfälle att testa olika lösningsförslag. Vi avslutar alltid med reflekterande samtal kring vad vi gjort och sett tillsammans. Och hur gruppen vill fortsätta ta hand om de nya upptäckterna som gjorts under workshopen. Hur går ni vidare? Vilka förändringar tror ni på och vill ni utföra?

Addaction kommer till er och gör research för att skräddarsy er unika utbildning.