Om oss i Add:action Utbildning

Add:action Utbildning AB är ett företag med fokus på utveckling och förbättring av kommunikation och bemötande. När ni är mitt i en förändringsprocess, eller ska starta en, har vi verktygen för att det ska bli en positiv utveckling för alla inblandade.

Vi skräddarsyr unika utbildningar för chefer och för hela  organisationen. Utbildningarna är upplagda som workshops där deltagarna får vara aktiva, kreativa och reflekterande. Våra metoder är rollspel, interaktiva scener, workshops. Add:actions medarbetare är teater-och kulturpedagoger samt skådespelare med mångårig erfarenhet av organisationsutveckling. Vi har chefserfarenheter från både privat- och kommunal sektor.

Styrelsen

Lisa Arenö, VD, grundare och ägare.

Lisa är utbildad teaterpedagog, skådespelare och facilitator. Med mycket energi, entusiasm och effektiva metoder underlättar hon för arbetsgrupper att utvecklas och bli team. Just nu förkovrar hon sig även inom sociologi och organisationsutveckling.

Under 2012 var Lisa projektledare Kultur för äldre – GuldVarDag, ett projekt med stöd av Statens Kulturråd. Fem enheter i Stockholm och Örebro har deltagit. Personal och chefer inom äldreomsorgen har fortbildats för att med kultur som verktyg kunna skapa mer GuldVarDag för både de boende och sig själva.

Historia: 1998 startade hon den fria gruppen Teater Komandiva som turnérat med barn- och familjeföreställningar, ungdomsföreställningen Tidsnödig samt flera forumspel på företag och i skolor. Teater Komandiva har utvecklat den interaktiva teatermetod som Add:action nu stolt sprider vidare i samarbete med bland annat Eva Ahremalm i Örebro.

Lisa startade 2003 idéforumet Framtidens Ledarskap tillsammans med Klara Adolphson, ledarskapskonsult och kaospilot. De skapade bland annat den interaktiva föreställningen Svensson & Co – en föreställning med könsperspektiv, om rekrytering och jämställdhet. Framtidens Ledarskap genomförde workshops och föreställningar hos bland annat Perstorp, Siemens, PA Forum, Stockholm Jämt, TCO, Saab, Ledarna.

Cia Frode, ledamot.

Cia har en bakgrund som chef inom kulturförvaltningen, Stockholms stad. Numera arbetar hon där som producent och projektledare. Bland annat har Cia varit med och utformat utbildningskonceptet Kultur för äldre. Andra projekt hon genomfört är Lucia i Stadshuset och Världens barn-gala på Stadsmuseet i Stockholm. Hon började sin bana som grund- och gymnasielärare, samt har över 20 års erfarenhet av arbete som teaterpedagog.