Add:action Utbildning tränar er i bemötande och kommunikation

 

 

När ni som organisation vill arbeta med värdegrunderna och skapa delaktighet och meningsfullhet i vardagen
räcker det inte att läsa teori och prata om hur vi ska förhålla oss. Genom upplevelsebaserat
lärande ger vi chefer och personal konkreta verktyg och träning i att förhålla sig aktivt till
värdegrunderna.

Add:action Utbildning AB har fokus på utveckling och förbättring av mellanmänsklig kommunikation, samarbete, kreativitet och bemötande. Vi gör uppdrag inom alla branscher och skräddarsyr innehållet till dig som kund.

Klicka in och läs om våra metoder: Interaktiv teater, worskhops, praktisk samtalsträning.

Mer om GuldVarDag hittar du under egen flik!

Mer om Add:action Utbildning: Vi stöttar er i att förebygga eventuella konflikter, stärker positivt och bejakande arbetsklimat och får alla med på tåget när ni till exempel står inför en förestående omorganisation.

Vi arbetar utifrån modellen GÖRA/UPPLEVA – REFLEKTERA – LÄRA för vi tror på att all kunskap som förvärvas genom praktisk övning ger ett mer bestående resultat än enbart teoretisk inlärning. Det är därför vi heter Add:action. Addera handling! Det är först när du gör saker på ett nytt sätt som du får nya resultat. Vilka resultat vill du ha?

Nu kan du anmäla dig till våra kurser i Svåra samtal (praktisk samtalsträning). Klicka dig in på våra metoder och läs mer!